White paper

WHITE PAPER

De Florijncoin White paper is een dynamisch document en kan bij veranderingen aangepast worden aan de laatste stand van zaken.

  1. Inleiding

Florijncoin (ticker FLRN) is een gedecentraliseerde, privacy biedende cryptocurrency voor de Europese markt met een totale omloop van 620 miljoen FLRN. Florijncoin heeft als doel de gebruiker de macht weer terug te geven over zijn of haar vermogen en niet meer afhankelijk te hoeven zijn van trage en dure tussenpersonen of instanties.

Florijncoin werkt door middel van een digitaal en decentraal netwerk en heeft hierdoor geen “single point of failure”. De blockchain van Florijncoin maakt gebruik van het X11 algoritme wat ooit ontworpen is door de hoofd ontwikkelaar van Dash, Evan Duffield. Feitelijk kunnen we zeggen dat Florijncoin een “fork” is van Dash, het ontwikkelingsteam van Florijncoin heeft deze fork verder doorontwikkeld en heeft hier een eigen coin van gemaakt. Hierin zijn verschillende eigenschappen overgenomen zoals; veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid van Dash.

  1. Doelgroep

Florijncoin is een Europese munt en zal zich daarom ook alleen richten op ondernemers en consumenten binnen Europa. Het platform van Florijncoin is erg gebruiksvriendelijk waardoor eenieder, van jong tot oud gebruik kan maken van deze nieuwe en veilige manier van betalen, sparen en investeren.

  1. Wet- en regelgeving

Op het gebied van wet- en regelgeving houdt Florijncoin zich aan de Europese richtlijnen voor cryptocurrency. Ook als er wijzigingen plaatsvinden in deze richtlijnen, zal Florijncoin zich hieraan aanpassen.

  1. Werking van het Florijncoin netwerk

Florijncoin maakt gebruik van het “Proof of Work” systeem in combinatie met masternodes. Hierdoor kan het Florijncoin netwerk overeenstemming bereiken over de status van alle transacties die vastgelegd zijn op de blockchain en worden bepaalde aanvallen op het netwerk voorkomen. Door de extra invoering van masternodes wordt ook een 51% attack nagenoeg onmogelijk gemaakt, hierdoor is het Florijncoin netwerk zelfs met een lagere hashrate veilig en betrouwbaar.

  1. FlorijnPay

FlorijnPay is een project van Florijncoin om ondernemers en klanten bij elkaar te brengen door middel van betalingen via de blockchain. Florijncoin ontwikkelt een POS systeem dat de ondernemer in zijn of haar zaak kan implementeren en op deze manier klanten gemakkelijk kan bedienen met betalingen in Florijncoin en andere cryptocurrency. Deze manier van betalen is nagenoeg kosteloos, razendsnel, veilig en zonder tussenkomst van een bank of andere instantie.

  1. Visie

Wij hopen samen met de Europese gemeenschap een betere financiële dienstverlening te realiseren voor alle ondernemers en consumenten binnen Europa. Eén die eerlijk, transparant en goedkoper is dan de traditionele financiële dienstverlening en waarbij de macht over het vermogen volledig bij de eindgebruiker ligt. We zijn ons er van bewust dat dit wellicht een lang en moeizaam proces kan zijn maar wij zijn er van overtuigd dat de transitie naar cryptocurrency absoluut plaats gaat vinden en dat Florijncoin daar een belangrijke rol in zal spelen voor de Europese markt. Cryptocurrecy is niet meer weg te denken in de hedendaagse maatschapij en zal uiteindelijk de rol over nemen van traditionele valuta. De vraag is niet óf cryptocurrency deze rol over gaat nemen maar wanneer.

  1. Cryptocurrency beurzen

Totdat cryptocurrency de nieuwe standaard wordt is het belangrijk om nog steeds zaken te kunnen blijven doen bij instanties die nog niet zo ver zijn. Hiervoor moet het mogelijk zijn om Florijncoin te wisselen naar een andere coin of zelfs fiat. Dit wordt gefaciliteerd door cryptocurrency beurzen (exchanges). Florijncoin zorgt er voor dat deze mogelijkheid zal komen en ook zal blijven.

  1. Veiligheid

Bij Florijncoin ligt de macht over het vermogen volledig bij de eindgebruiker. Dit houdt ook in dat de verantwoordelijkheid hierover bij de eindgebruiker ligt. Omdat online wallets en exchanges in het kader van veiligheid niet de beste manier zijn om Florijncoin op te slaan bied Florijncoin verschillende mogelijkheden om het vermogen toch veilig te stellen: het opslaan van Florijncoin op de “paper wallet” of het opslaan op een “Elipall cold wallet”. De “Elipall cold wallet” biedt de meeste veiligheid omdat deze cold wallet bij verlies, diefstal of defect te herstellen is zodat u weer toegang hebt tot uw vermogen.

  1. Disclaimer

Florijncoin welke opgeslagen staan in uw eigen Florijncoin wallet vallen alleen en geheel onder uw eigen verantwoording, u beheert uw eigen “wallet” en “private keys”, ben er zuinig op. Het team van Florijncoin zal nooit aansprakelijk zijn en kan u ook niet helpen om uw wallet te herstellen als u hem wist, beschadigd, of verliest. Zorg dus altijd voor een veilige opslag. Ons advies hierin is een cold wallet met een titanium letterbox voor de opslag van uw private keys. #notyourkeysnotyourcrypto.

  1. Bevoegde instanties

Uiteraard zijn wij altijd genoodzaakt uw gegevens, ingeval van fraude en/of bij een onderzoek door politie, justitie of belastingdienst of TCI, etc. aan de daartoe bevoegde instanties te overhandigen. Wij zullen ook genoodzaakt zijn om alle illegale activiteiten, zoals het aanbieden van “zwart geld” altijd te melden bij de daartoe bevoegde instanties. Veiligheid en een betere financiële dienstverlening is waar we voor staan.